تفاوت میان نسخه‌های «گام دیاتونیک»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
{{پانویس}}
{{دایره پنجم‌ها}}
{{اصطلاحات موسیقی}}
تنست نتنستنتینت
[[رده:تئوری موسیقی]]
[[رده:هفت‌درجه‌ای‌ها]]