تفاوت میان نسخه‌های «جمشید»

جز
بدون خلاصه ویرایش
(حذف سرنویس نالازم)
جز
پادشاهی جمشید در شاهنامه هفت صد سال است. کارهایی که انجام آن در شاهنامه به او نسبت داده شده‌است:
 
* ساختن ابزار جنگ: بر پایه‌گذارشپایه‌ی شاهنمامهگزارش شاهنامه، نخستین کاری که جمشید پیش گرفت ساختن ابزار جنگ بود تا خود را بدان‌ها نیرو بخشدبخشدو راه را بر بدی ببندد. آهن را نرم کرد و از آن خود و زره و جوشن و خفتان و برگستوان ساخت.
 
* پوشش مردمان: سپس به پوشش مردمان گرایید و از کتان و ابریشم و پشم جامه ساخت و رشتن و بافتن و دوختن و شستن را به مردمان آموخت.
۸۶

ویرایش