تفاوت میان نسخه‌های «اقتصاد محیط زیست»

خنثی‌سازی ویرایش 1542673 ویژه:Contributions/79.127.3.61 (بحث کاربر:79.127.3.61)
(خنثی‌سازی ویرایش 1542673 ویژه:Contributions/79.127.3.61 (بحث کاربر:79.127.3.61))
{{بدون منبع}}
{{اقتصاد}}
'''اقتصاد محیط زیست''' به طور کلی رابطه بین آثار [[اقتصاد]] بر محیط زیست و آثار [[محیط زیست]] بر اقتصاد را بررسی می‌کند.
 
اقتصاد و محیط زیست، از طريقطریق دو جریان با يكديگریکدیگر در ارتباط هستند. منابع تجدیدپذیر و پایان‌پذیر در حال حرکت از محیط زیست به سوی اقتصاد هستند و از سوی دیگر، اغلب پسماندهای محصولات که به وسیلهوسیلهٔ ی فعالیت هایفعالیت‌های اقتصادی تولید می‌شوند، در حال حرکت از اقتصاد به محیط زیست هستند.
هنگامی که جریانات مواد و ضایعات از ظرفیت و قابلیت واقعی محیط تجاوز می‌کند، ظرفیت منابع طبیعی و زیست‌محیطی کاهش می‌یابد. جریان سريعسریع منابع پایان پذیر به درون چرخه اقتصادی این خطر را به وجود می آوردمی‌آورد که ذخیره منابع پایان‌‌پذیرپایان‌پذیر ممکن است سریعتر تمام شود.
 
هنگامی که جریان منابع تجدیدپذیر نیز به سوی چرخه اقتصادی، از نرخ تجدید و احیا این منابع تجاوز می‌کند باعث کم شدن بهره‌وری منابع می‌شود و احتمال انقراض آن افزایش می‌یابد.
انتشار پسماندها اضافه بر ظرفیت محیط زیست، احتمال فرسایش منابع طبیعی را افزایش می‌دهد، کاهش و فرسایش سریع منابع پایان‌پذیر باعث افزایش یافتن بهره‌برداری منابع تجدیدپذیر خواهد شد و همچنین افزایش انتشار پسماندها اضافه بر ظرفیت محیط زیست، عموماً نشان‌دهنده‌ینشان‌دهندهٔ این است که اقتصاد به سوی وابستگی بیشتر به سوی محیط زیست در حرکت است.
 
از آنجا كهکه مقیاس‌های سنتی اندازه‌گیری کارایی اقتصادی، تغییرات در اندازه‌ياندازهٔ منابع طبیعی و زیست‌محیطی را مورد محاسبه قرار نمی‌دهند، این مقیاس‌ها، مقیاس‌های ضعیفی جهت اندازه‌گیری پایداری بلندمدت اقتصاد می باشندمی‌باشند. حسابداری منابع طبیعی و محیط زیست، ناکارایی مقیاس‌های سنتی در اندازه‌گیری کارایی اقتصاد را به وسیله‌یوسیلهٔ محاسبه‌یمحاسبهٔ تغییرات ذخایر منابع طبیعی اصلاح می‌کند.
 
منبع
*[http://www.mohit-zist.com انجمنهاي تخصصي محيط زيست]
 
 
۱۴۶٬۰۴۰

ویرایش