مدیریت راهبردی: تفاوت میان نسخه‌ها

جزبدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
 
مدیریت راهبردی یک فرایند دایمی است که ارزیابی و کنترل می‌کند: [[کسب و کار]] و صنعت‌هایی را که شرکت در آنها وارد شده است؛ بررسی رقیبان و تنظیم اهداف {{انگلیسی|goal}} و راهبردها برای ملاحظهٔ همهی رقیبان موجود و احتمالی؛ و توصیف راهبردها به صورت سالانه یا فصلی و تعیین اینکه چگونه پیاده شوند و چگونه پیروز خواهند شد یا اینکه کی نیاز به بازنگری دارند تا با رفیبان جدید، شرایط اقتصادی تازه و تکنولوژی جدید یا محیط‌های اجتماعی اقتصادی سیاسی، سازگار شوند<ref>(Lamb, 1984:ix)</ref><ref>Lamb, Robert, Boyden ''Competitive strategic management'', Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1984</ref>
یکی از سبک های زیرمجموعه های مدیریت استراتژیک همان افراد خلاق و کارآفرین گفته می شود، هنگامی که به مطالعه سرگذشت افراد موفق در عرصه کارآفرینی موفق بوده اند می پردازیم، در می یابیم با تلاش و پشتکار و امیدواری از یه نقطه پایین بدون سرمایه کافی شروع به فعالیت نموده اند و با سرعت عمل یکنواختی به فعالیت خود ادامه داده اند، تا اینکه هم اکنون به یک اسطوره تبدیل شده اند.
منبع: [http://qmpmarketing.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%DB%8C/ مدیریت ساندویچی Sandwich Management Style]
 
== کاربرد مدیریت استراتژیک در تصمیم گیری‌های چند معیاره ==
۴۸

ویرایش