تفاوت میان نسخه‌های «جامعه‌شناسی حقوق»

در کشورهای توسعه یافته جامعه شناسی حقوق در محافل آکادمیک و دانشگاهی به عنوان یک رشته ی بنیادین و با اهمیت در جهت اصلاح و توسعه قوانین و انطب...
(صفحهٔ بحث)
(در کشورهای توسعه یافته جامعه شناسی حقوق در محافل آکادمیک و دانشگاهی به عنوان یک رشته ی بنیادین و با اهمیت در جهت اصلاح و توسعه قوانین و انطب...)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند افزودن القاب نیازمند بازبینی
'''جامعه‌شناسی حقوق''' به زیررشته‌ای علمی از [[جامعه‌شناسی]] یا رویکردی [[میان‌رشته‌ای]] برای بررسی قواعد [[حقوق (علم)|حقوقی]] اشاره دارد. در جامعه‌شناسی حقوق، قواعد حقوقی نیز همچون دیگر پدیده‌های اجتماعی مانند [[زبان]]، [[هنر]] و اندیشه معلول فشارهای اجتماعی و پاسخگوی نیازهای جامعه فرض می‌شوند.
 
در جامعه‌شناسی حقوق به‌ویژه به منابع غیررسمی و نامحسوس حقوق توجه می‌شود و بر این نکته تأکید می‌شود که اکتفا به نظریهٔ حقوقی محض نمی‌تواند بیانگر نقش واقعیت‌های حقوقی در تنظیم روابط اجتماعی باشد. این وضعیت به ویژه در جوامعی برجسته می‌شود که قواعد و نهادهای قانونی رسمی نقشی فرعی و ناچیز را در حیات اجتماعی و تنظیم روابط اجتماعی بازی می‌کنند. از مثال‌های مهم این وضعیت یکی کشورهای مبتنی بر [[حقوق اسلامی]] است که در آن‌ها حقوق ارزش بسیار والایی دارد ولی در بیشتر موارد آرمانی دست‌نیافتنی است. مثال دیگر جوامعی هستند که برعکس حقوق را تحقیر کرده و توسل به قوانین و نهادهای حقوقی را ناپسند می‌شمارند؛ همچون جوامع [[خاور دور]] و یا جوامعی که در آن‌ها مقام‌های مذهبی و اجتماعی و سیاسی بسیار نیرومند حقوق رسمی را زیر سایه خود قرار می‌دهند.
در کشورهای توسعه یافته جامعه شناسی حقوق ر محافل آکادمیک و دانشگاهی به عنوان یک رشته ی بنیادین و با اهمیت در جهت اصلاح و توسعه قوانین و انطباق قواعد نظام حقوقی با نیازها و مقتضیات اجتماعی به کار می رود.
منابع جامعه شناسی حقوق تحت این عناوین در زبان لاتین منتشر می شوند و قابل جستجو از طریق متور های جستجوگر اینترنتی می باشند:
Law and Society-
Law in contexts-
Sociology of Law-
Law And Sociology-
Sociological approach as to Law-
 
متأسفانه منابع فارسی در این زمینه بسیار محدود و انگشت شمار بوده و هنوز عنوان ((جامعه شناسی حقوق)) در دانشکده های حقوق یا علوم اجتماعی دارای یک کرسی مستقل و گرایش علمی نمی باشد.
کتب و منابع فارسی انگشت شمار در زمینه حقوق و جامعه شناسی در ایران به قرار ذیل می باشند.
1.جامعه شناسی حقوق.هنری لوی برول.ترجمه شادروان دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی.. (تهران 1382.انتشارات میزان).
2.جلد اول کتاب فلسفه حقوق گفتار چهارم .شادروان دکتر ناصر کاتوزیان.(تهران 1378شرکت سهامی انتشار).
3.درآمدی بر جامعه شناسی حقوق بین الملل. پرفسور دکتر داوود هرمیداس باوند و سعید کافی انارکی (تهران 1393.انتشارات خرسندی).
4.حقوق و جامعه شناسی.ژرژ گوریچ. ررژ لاواسور.آرمان کوویله. هانری لوی برول. ترجمه دکتر مصطفی رحیمی. (تهران1371.انتشارات سروش).
5.جامعه شناسی حقوق. دکتر شهرداد رحمانی فرد. (تهران 1386 نشر دنیای سبز).
جامعه شناسی حقوق. اسحاق ارجمند سیاهپوش.(تهران1389انتشارات جامعه شناسان).
از سایر منابع احتمالی اطلاعی در دست نیست.
 
== منابع ==
کاربر ناشناس