باز کردن منو اصلی

تغییرات

در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست
{{برای|دیگر کاربردهای واژهٔ درونه|درونه (ابهام‌زدایی)}}
{{جعبه اطلاعات دهستان ایران
|تصویر=