تفاوت میان نسخه‌های «قوس (معماری)»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
چَفد یا چَفت، [[قوس]] یا جسمی است منحنی شکل برای پوششیایجاد کهپوشش دهانهیکپارچه آنآسمانه(سقف) ازبر عمقروی آندهانه بیشتر باشدها. از چفد در [[معماری ایرانی]] از چفد در [[گنبد]]سازی و [[تاق]] سازی فراوان بهره برده شده است.
 
== انواع ==
# چفد سروک
 
=== چفدهای غیرباربرناباربر ===
این گونه چفدها بارهای وارد بر خود را تحمل نکرده، لذا بیشتر جنبه آمودی دارند یا در دهانه‌های کوچک (حداکثر تا ۳ گز) بکار رفته‌اند و دلایل انتخاب آنها زیبایی، و سادگی آنهاست و اگر در بعضی نقاط به عنوان قوس باربر اجرا گشته‌اند، اغلب شکسته و خطراتی تولید کرده‌اند.
;انواع چفدهای غیرباربرناباربر:
# شاخ بزی
# سه بخشی