چرخه حیات توسعه سیستم‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

!
جز (Amir.h7 صفحهٔ سامانه‌های توسعه چرخه زندگی را به چرخه حیات توسعه سیستم‌ها منتقل کرد: اشتباه در ترجمه)
(!)
{{بدون منبع}}
[[Image:SDLC-Maintenance-Highlighted.png|thumb|240px|سامانهچرخه توسعهحیات چرخهتوسعه زندگیسامانه‌ها]]
'''چرخه توسعه سیستمها''' بیانگر مراحلی است که برای توسعه [[سیستم‌های نرم‌افزاری]] باید طی شود و از ۴ مرحلهٔ اصلی تشکیل شده است:
* برنامه ریزی (Planning)