تفاوت میان نسخه‌های «واسط مغز و رایانه»

برچسب‌ها: استفادهٔ زیاد از تگ یا الگوی سرخط نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
== منابع ==
{{پانویس}}
[1] ف. ممشلی، سیتم BCI، پایان نامه کارشناسی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1381
[۲] س. نجاریان، ن. قاسمی، تجهیزات پزشکی: طراحی و کاربرد، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۹
{{چپ‌چین}}
۳۰

ویرایش