تفاوت میان نسخه‌های «واسط مغز و رایانه»

الگوی سیگنال P300 دار و سیگنال down sample شده با رنج 6)
=== ازمایش های BCI روی حیوانات===
تا کنون تحقیقات بسیاری روی میمون ها، خفاش و گربه انجام شده است که به اختصار به بعضی از ان ها اشاره شده است. از جمله حرکت دست رباتی توسط یک میمون در سال 2008 در دانشگاه پیتزبرگ([[University of Pittsburgh Medical Center]]) و یا حرکت نشانه گر موس روی صفحه فقط از طریق خواندن امواج مغزی میمون از پوسته مغز او و دادن فیدبک از طریق بینایی به حیوان(در این روش کم کم به حیوان می اموزند تا چگونه نشانه گر را روی صفحه کامپیوتر جا به جا کند.).
در سال 1969 در دانشگاه واشنگتون([[University of Washington School of Medicine]]) نشان داده شد که میمون میتواند به راحتی کار کردن با یک دست رباتی را یاد بگیرد و در سال 1970 نیز نشان داده شد که اگر حیوان با دادن جایزه هایی تشویق شود می تواند الگوی مغزی خاصی را تولید کند.
در دهه 80 میلادی Apostolos Georgopoulos در دانشگاه جان هاپکینز نشان داد که رابطه ای ریاضی بین سیگنال های مغزی میمون رزوس(نوع خاصی میمون که در خیلی از مناطق زندگی می کند و مغز او تطبیق زیادی با مغز انسان دارد.) و جهت حرکت دستهای او، بر اساس تابع [[کسینوس]] وجود دارد. او همچنین نشان داد که فعالیت های ارادی میمون را می توان توسط نرون هایی که در بخش های مختلف مغز میمون وجود دارد نیز ثبت کرد اما در هر لحظه فقط باید در یک نقطه این اندازه گیری انجام شود. البته این نتیجه گیری به دلیل محدودیت فیزیکی دستگاه های او بود.
 
 
=== مغز انسان ===
۳۰

ویرایش