تفاوت میان نسخه‌های «در مهمانی حاج آقا: داستان یک اعتراف»

برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
این کتاب در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۲ در تهران از سوی انتشارات امید فردا با قیمت پشت جلد ۲۰۰۰۰ ریال چاپ و پخش شد. ظرف ۲ ماه کتاب به چاپ دوم رسید که با توقیف مواجه شد.
در سال ۲۰۰۴، چاپ سوم این کتاب در آلمان از سوی انتشارات آیدا انجام شد.
'''تصویر جلد کتاب دو خاطره از زندان'''
* [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.jpg]
 
== پس از انتشار ==
۵۱

ویرایش