تفاوت میان نسخه‌های «در مهمانی حاج آقا: داستان یک اعتراف»

برچسب: نیازمند بازبینی
برچسب: نیازمند بازبینی
'''تصویر جلد کتاب دو خاطره از زندان'''
* [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D8%AC%D9%84%D8%AF_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.jpg]
 
== انتشار ==
۵۱

ویرایش