تفاوت میان نسخه‌های «ناحیه فدرالی خاور دور»

 
== واحدهای فدرال ==
این [[ناحیه‌های فدرال روسیه|ناحیه فدرال]] شامل ۹ [[واحدهای فدرال روسیه|واحد فدرال]] را در بر می‌گیرداست.
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"