تفاوت میان نسخه‌های «ناحیه فدرالی خاور دور»

| [[پرونده:Flag of Sakhalin Oblast.svg|50px|border]]
| [[استان ساخالین]]
| ۴۹۷,۹۷۳
| 497,973
| [[یوژنو-ساخالینسک]]
|-
| [[پرونده:Flag of Khabarovsk Krai.svg|50px|border]]
| [[سرزمین خاباروفسک]]
| 1۱,343۳۴۳,869۸۶۹
| [[خاباروفسک]]
|-