تفاوت میان نسخه‌های «مأمور خودخوانده»

جز
جز
 
== خط مشی ==
'''عدالت ویژیلانته'''، به طور معمول، با این ایده توجیه می‌شود که مکانیزم‌های قانونی برای مجازات مجرمان یا وجود ندارند و یا این که کافی نیستند. مجریان عدالت سرخود،ویژیلانته‌ها، معمولاً اقدامات دولت را در اجرای قانون، ناکافی می‌دانند. چنین افرادی غالباً اقدامات خود را با این عنوان که کارهایشان در راستای خواسته‌های جامعه است، توجیه می‌کنند.
 
افرادی که متهم به قانون شکنی شده‌اند، گاهی قربانی چنین اقداماتی می‌شوند.