تفاوت میان نسخه‌های «کلودیو مونته‌وردی»

* تاجگذاری پوپه
* طنزهای موسیقی
 
او در هنگام آهنگسازی ا‌ش بسیار به مساله محدوده صدایی خوانندگان توجه کرد و از آن دوره دامنه صدایی خوانندگان به نت های بسیار بالا گسترش یافت و به آنها امکان اجرای سولیستی و چه بسا خود نمایی یا همان ویرتوز بودن را داد. او همچنین برای صدای خانم ها قطعه های مهمی‌ را نوشت و تاثیر بسیار قابل توجهی‌ بر وضعیت زنان آن دوره گذاشت که تا قبل از آن چندان امکان اجرای موسیقی‌ و خوانندگی را نداشتند.
تضّاد های ریتمیک در کارهای او از جمله عواملی هستند که در آن در بسیار چشمگیر هستند. او به ساخت ساز توجه ویژه ای داشت و کرنت ساز مورد علاقه او در آن دوره بود. همیشه بر این باور بود که کرنت قابلیت تولید صدایی مانند صدای انسان را دارد.
 
== پیوند به بیرون ==
۳۱

ویرایش