تفاوت میان نسخه‌های «تیرداد یکم ارمنستان»

اصلاح ارقام
جز
برچسب: نیازمند بازبینی
(اصلاح ارقام)
| title= تیرداد یکم
| image = Tiridates.jpg
| caption = Statueمجسمه‌ای ofاز Tiridatesتیرداد Iیکم of(ارمنستان) Armeniaدر in the park of theپارک [[کاخ ورسای]].
| reign = ۶۳<ref>Beginning of reign without interruption.</ref> &ndash; نامعلوم
| date1 = 52۵۲ تا ۶۱
| date2 = ۶۳ (تاج‌گذاری در ۶۶) تا ۸۸
| coronation = ۶۶<ref>Inدر Romeروم byتوسط Neroنرون.</ref>
| predecessor = [[Tigranes VI of Armenia|Tigranes]]
| successor = [[Sanatruk]]
| royal house = [[سلسله اشکانی ارمنستان|Arsacidآرشاکانی]]
| father = [[ونن دوم]] (۵۱)
| issue = Diedبدون withoutجانشین legitimateقانونی issueدرگذشت
| religion = [[مزدیسنا]]
}}
'''تیرداد اول''' ({{lang-hy|Տրդատ Ա}}) نخستین پادشاه [[سلسله اشکانی ارمنستان]] بود. [[نرون]] پادشاه [[امپراتوری روم]] در سال ۶۶ میلادی، تیرداد یکم را به پادشاهی ارمنستان منصوب می‌کند. سلسله اشکانی ارمنستان تحت استیلای [[امپراتوری روم]] بنیان نهاده شد.
 
[[نرون]] پادشاه [[امپراتوری روم]] در سال ۶۶ میلادی، تیرداد یکم را به پادشاهی ارمنستان منصوب می‌کند. سلسله اشکانی ارمنستان تحت استیلای [[امپراتوری روم]] بنیان نهاده شد.
 
== منابع ==