باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== انتقادات ==
یکی از انتقاداتی که در سال‌های اخیر نسبت به گروه 7 مطرح بوده و هست؛ عدم عضویت کشورهای مهم و تازه قدرت یافته، مانند [[چین]] ، [[هندوستانهند]] ، [[برزیل]] و [[اسپانیا]] در این گروه‌ است. گروه 7 امروزه در بر گیرندهٔ همه کشورهای قدرتمند دنیا به لحاظ اقتصادی نیست. هرچند که 7 کشور عضو تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص می‌دهند، ولی باید گفت که غیبت [[چین]]، که از لحاظ تولید ناخالص داخلی رتبه دوم جهان را دارد و یا [[برزیل]] که هفتمین قدرت اقتصادی دنیاست، از نقاط ضعف مهم اجلاس گروه 7 به شمار می رود. همچنین عدم حضور [[هندوستانهند]] (که بر اساس تولید ناخالص داخلی جلوتر از کانادا و روسیه قرار دارد) نیز از جمله نقاط ضعف گروه 7 به شمار می رود.
 
== لغو عضویت روسیه از گروه==