تفاوت میان نسخه‌های «ارتفاع از سطح دریا»

اصلاح جمله‌بندی، تمیزکاری
(اصلاح جمله‌بندی، تمیزکاری)
'''فرازا از رویه دریا''' یا ارتفاع از سطح دریا ({{به [[انگلیسی]]: |AMSL)}} عبارتی است که به میزان [[ارتفاع]] یک عارضه یا نقطه در [[خشکی]] یا هوا از سطح متوسط [[آب آزاد|آب‌های آزاد]] اشاره دارد.
 
این اصطلاح در دانش‌های [[هواکره|جوی]]، [[هوانوردی]]، [[ارتباطات از راه دور]] و در [[تابش رادیویی|تابش‌های رادیویی]] برای تخمین سطح پوشش [[موج|امواج]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از ویژگیهایویژگی‌های ''ارتفاع از سطح دریا'' می توانمی‌توان:
۱-# هر ۱۰۰۰ متر افزایش ارتفاع ۶ درجه کاهش دما
۲-# هر ۳۰۰ مترافزایشمتر ارتفاعافزایش اشعهارتفاع، ماورااشعهٔ ماوراء بنفش خورشیدخورشید، ۴%۴٪ افزایش می یابدمی‌یابد
را نام برد. [[http://club.dahasari.ir/article/view/579]]
 
== منابع ==