تفاوت میان نسخه‌های «ابوالفضل احمد میدانی»

جز (ویرایش HujiBot (بحث) به آخرین تغییری که Rezabot انجام داده بود واگردانده شد)
 
== آثار و نوشته ها==
*«مجمع الامثال» یا «جامع الامثال»:معروف ترین اثر وی[http://www.hawzah.net/Hawzah/Thesiss/ThesisView.aspx?LanguageID=1&ThesisID=85404&SearchText=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%86] [http://majles.alukah.net/showthread.php?t=22386] که در فارسی با عنوان مجمع الامثال به همراه معادل فارسی توسط مصطفی تراویده و در یک مجموعه 4 جلدی ترجمه شده است
*«السامی فی الاسامی»
*«الهادی للشادی»، در نحو فارسی
کاربر ناشناس