باز کردن منو اصلی

تغییرات

۹ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
جز
بدون خلاصه ویرایش
دستگاه گردش خون و لنف شامل قلب، شریان‌ها، وریدها، مویرگ‌ها و رگ‌های لنفی است. خون پمپ‌شده از قلب که حاوی مواد غذایی و اکسیژن می‌باشد توسط شریان‌ها در بدن توزیع می‌شوند. شریان‌ها پس از انشعاب به شاخه‌های باریک، شریانچه‌ها را به‌وجود می‌آورند و شریانچه‌ها نیز به انشعابات باریکتری به نام مویرگ ختم می‌شوند.
 
مبادله مواد بین خون و سلولهای ارگانهای مختلف در سطح مویرگها انجام می‌گیرد. پس از مبادله مواد، خون مویرگی به وریدچه‌های منتقل شده و نهایتا توسط وریدهای بزرگ مجددا به قلب برمی‌گردد. رگهای لنفی نیز به‌طور بن‌بست از ارگانهایارگان‌های مختلف شروع و پس از جمع آوریجمع‌آوری لنف یا مایعات میان بافتیمیان‌بافتی (که عمدتاعمدتاً از خون منشأ گرفته است) آن را به سیستم گردش خونی بازمی‌گرداند.
 
== ساختمان کلی رگ‌های خونی ==