تفاوت میان نسخه‌های «دعای مکارم اخلاق»

جز
}}
 
'''دعای مکارم اخلاق''' از [[دعا]]های رایج [[شیعیان]] است. این دعا از دعاهای معروف [[صحیفه سجادیه]] است. این دعا، حاوی مضامین بلند تربیتی و عرفانی است و شامل سی قسمت می باشدمی‌باشد. مکارم اخلاق یه معنای اخلاق خوب و نیکو می‌باشد که از انسان سر ‌زدهزده و انسان در مقابل انجام آن کارها مورد ستایش قرار گرفته و ثواب نیز خواهد برد.
 
== سیاق دعا ==
هر قسمت با درود بر محمد و آل محمد شروع ‌گردیدهگردیده و با در خواستهایی که هر کدام اخلاق پسندیده می‌باشد دنبال می گرددمی‌گردد و همه آن سی قسمت مضمونشان درخواست توفیق الهی می‌باشد
== منابع ==
* [[حسین انصاریان]]، دیار عاشقان: تفسیر جامع [[صحیفه سجادیه]]، چ۲، تهران: [[پیام آزادی]]، ۱۳۷۲ش.
* [[محمد تقی فلسفی]]، شرح و تفسیر دعای مکارم الاخلاق، [[دفتر نشر فرهنگ اسلامی]]، ۱۳۷۰.
* [http://www.emamsajjad.com/ پایگاه تخصصی صحیفه سجادیه]
* [http://www.andisheqom.com/Files/sahifematn.php متن و ترجمه صحیفه سجادیه]
* http://www.sibtayn.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=14331&Itemid=1893 متن دعای مكارممکارم الأخلاق
* http://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82دعای_مکارم_الاخلاق
 
{{اسلام-خرد}}
 
 
[[رده:دعا در اسلام]]