حفره صماخ: تفاوت میان نسخه‌ها

۵۰ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
جز
(پیوند بیرونی)
| Name = Tympanic cavity
| Latin = cavitas tympani
| GraySubject = 230۲۳۰
| GrayPage = 1037۱۰۳۷
| Image = Gray923.png
| Caption = The cochlea and vestibule, viewed from above. (Tympanic cavity labeled at upper right.)
| Image2 =
| Caption2 =
| ImageMap = {{Middle ear map|Tympanic cavity|Inline=1۱}}
| MapCaption = Bones and muscles in the tympanic cavity in the middle ear
| Precursor = first [[branchial pouch|pharyngeal pouch]]
| MeshNumber =
| DorlandsPre = c_16
| DorlandsSuf = 12220641۱۲۲۲۰۶۴۱
}}
 
'''صندوق صماخ'''
 
صندوق صماخ فضای کوچکی است که به وسیله استخوان هایاستخوان‌های گوش میانی احاطه شده است
 
==== ساختمان ====
در سطح خارجی، به وسیله پرده صماخ (پرده گوش) از مجرای شنوایی بیرونی جدا می شود،می‌شود،
 
در سطح خارجی، به وسیله پرده صماخ(پرده گوش) از مجرای شنوایی بیرونی جدا می شود،
 
====دیواره ها====
صندوق صماخ با دیواره های زیر احاطه شده است:
*دیواره درونی، دیواره داخلی(یا دیواره دالانی)عمودی است،وشامل پنجره بیضی ، پنجره گرد و دماغه و برآمدگی مجرای صورتی است.
*دیواره بیرونی یا دیواره خارجی(یا دواره غشایی)، عمدتااز پرده صماخ ، و بخشی از حلقه استخوانی که پرده صماخ در آن جاسازی شده است تشکیل می گردد.<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Tympanic_cavity</ref>
 
==== دیواره‌ها ====
صندوق صماخ با دیواره هایدیواره‌های زیر احاطه شده است:
* دیواره درونی، دیواره داخلی (یا دیواره دالانی) عمودی است،وشاملاست، پنجرهوشامل بیضیپنجره ،بیضی، پنجره گرد و دماغه و برآمدگی مجرای صورتی است.
* دیواره بیرونی یا دیواره خارجی (یا دواره غشایی)، عمدتااز پرده صماخ ،صماخ، و بخشی از حلقه استخوانی که پرده صماخ در آن جاسازی شده است تشکیل می گرددمی‌گردد.<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Tympanic_cavity</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
 
== منابع ==
== پیوندهای بیرونی ==
 
* [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0024849/]
==External links==
* [http://highered.mheducation.com/sites/0072495855/student_view0/chapter19/animation__effect_of_sound_waves_on_cochlear_structures__quiz_1_.html ]
*[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0024849/]
* [http://www.oganatomy.org/projanat/gross/27/four.htm]
*[http://highered.mheducation.com/sites/0072495855/student_view0/chapter19/animation__effect_of_sound_waves_on_cochlear_structures__quiz_1_.html ]
* [http://www.oganatomydartmouth.orgedu/projanat~humananatomy/grossfigures/27chapter_44/four44-5.htmHTM Dartmouth.edu]
* [http://www.thefreedictionary.com/tympanic+cavity Thefreedictionary.com]
*[http://www.dartmouth.edu/~humananatomy/figures/chapter_44/44-5.HTM Dartmouth.edu]
*[http://www.thefreedictionary.com/tympanic+cavity Thefreedictionary.com]
{{Gray's}}