تفاوت میان نسخه‌های «محمدشفیع هروی حسینی»

بدون خلاصه ویرایش
وی افزون بر شکسته نستعلیق، خط [[نسخ]]، [[نستعلیق]] و [[تعلیق]] را نیز نیكو می‌نوشته، ولی هنرش در خط شكسته است و چنان آ‌ن‌را به درستی و منظم پرداخته كرده كه مدتی این خط را به نام او «شفیعائی»‌ می‌خواندند.
 
او مشهور به شكسته نفسی و حسن محضر بوده و افزون بر خوشنویسی در [[شعر]] و [[نقاشی]] و [[تذهیب]] نیز دستی داشته است. شفیعا شاگرد مستقیم یا غیرمستقیم [[مرتضی‌قلی‌خان شاملو]] (درگذشت ۱۱۰۰ ه‍.ق) شکسته‌‌نویس مشهور حاکم‌‍‌ هرات بود که برخی ‌او را مبدع خط ‌شکسته ‌‍‌‌می‌دانند.
 
شفیعا از هرات سفری به [[هندوستان]] کرد و در بازگشت مدتی در اصفهان و در دربار [[شاه عباس دوم]] بسر برد.
== امضاء ==
از آنجایی که محمد شفیع در دربار [[شاه عباس دوم]] خوشنویس مقرر و موظف بود در بعضی قطعات «عباسی»، رقم كرده، گرچه قطعاتی با رقم «محمد شفیع‌الحسینی» تا تاریخ ۱۱۲۸ هم دیده شده است. و این خود سبب شده برخی گمان دارند دو یا سه خوشنویس به این نام با تقدم و تأخری هم‌عصر زیسته‌اند.
 
== امضاء ==
<ref name="اطلس خط">فضایلی ص۶۱۳-۶۱۴</ref>
از آنجایی که محمد شفیع در دربار [[شاه عباس دوم]] خوشنویس مقرر و موظف بود در بعضی قطعات «عباسی»، رقم كرده، گرچه قطعاتی با رقم «محمد شفیع‌الحسینی» تا تاریخ ۱۱۲۸ هم دیده شده است. و این خود سبب شده برخی گمان دارند دو یا سه خوشنویس به این نام با تقدم و تأخری هم‌عصر زیسته‌اند. <ref name="اطلس خط">فضایلی ص۶۱۳-۶۱۴</ref>
 
== شاگردان ==