تفاوت میان نسخه‌های «محمدشفیع هروی حسینی»

بدون خلاصه ویرایش
'''محمد شفیع هروی حسینی''' (درگذشت ۱۰۸۱ه‍.ق) معروف به '''شفیعا''' و ملقب به «پیشوا» از[[ خوشنویس]]ان خط [[شکسته نستعلیق]] در سده یازدهم هجری و از سادات شهر [[هرات]] بوده است. <ref name="لغت نامه دهخدا ">دهخدا </ref>
 
وی افزون بر شکسته نستعلیق، خط [[نسخ]]، [[نستعلیق]] و [[تعلیق]] را نیز نیكو می‌نوشته، ولی هنرش در خط شكسته است و چنان آ‌ن‌را به درستی و منظم پرداخته كرده كه مدتی این خط را به نام او «شفیعائی»‌ می‌خواندند.
 
== شاگردان ==
از خوشنویسان پیرو شیوه شفیعا باید از [[محمد ابراهیم قمی]] نام برد كه در [[خط نسخ]] استاد [[میرزا احمد نیریزی]] و از خوشنویسان زبردست عصر [[سلطان حسین صفوی]] است و شكسته را ممتاز می‌نوشته و قطعا تا سال ۱۱۱۷ میزیسته است . همچنین [[محمدحسن قمی]]، [[محمدعلی اصفهانی]] متخلص به وفا، [[محمدافضل گنابادی]] و [[زین‌العابدین بن محمد‌رحیم]] متخلص به نشأة از معاصرین و پیروان سبك شفیعا بوده‌اند. حسن کرمانی متخلص به غیور، شکسته‌‌نویس اواخر سده یازدهم و اوایل‌ سده دوازدهم، که مدتی‌‍‌ به ‌وزارت‌ [[گرجستان]] ‌‍‌مامور بود، نیز از جمله شاگردان ‌‍‌شفیعا بوده است.‌‍‌<ref name="اطلس خط">فضایلی </ref>
 
 
== شعر ==
چنانچه گفته شد محمد شفیع شعر نیز می‌سروده. این ابیات از اوست:<ref name="لغت نامه دهخدا ">دهخدا </ref>
{{شعر}}
{{ب|نسیم میرسد از کوی آن نگار امروز|به دیده نور نظر میدهد غبار امروز}}
{{ب|به مرگ تو بنشینم به خون زهد طپم|ز دست ساقی اگر بشکنم خمار امروز}}
{{ب|بنفشه ٔ خط و ریحان زلف و غنچه ٔ لب |به روی یار شکفته ست نوبهار امروز}}
{{پایان شعر}}
 
 
== منابع ==
* فضایلی، حبیب‌الله. ''اطلس خط''. انتشارات مشعل اصفهان. چاپ دوم، اصفهان۱۳۶۲ش.
* دهخدا، علی‌اکبر ''لغت‌نامه دهخدا''
 
</small>