تفاوت میان نسخه‌های «حکومت خودگردان فلسطین»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
مرگ بر اسرائیل درود بر خامنه ای رهبر
خامنه ای رهبرست وارث پیغمبر است
 
== خشونت بر ضد شهر نشینان ==
کاربر ناشناس