باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ویرایش 5.223.134.135 (بحث) به آخرین تغییری که همان انجام داده بود واگردانده شد
# بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۴، پی. ان. ای. ۲۲ میلیون شیکل برای مقاصد دیگر هزینه نمود -؛ این هزینه‌ها عبارت بودند از هزینه گرفتن وکیل، پرداخت جرائم و وجه الضمان آزادی زندانیان. پرداخت‌های حق‌الوکاله شامل پرداخت‌های مستقیم پی. ان. ای. و پرداخت‌های انجام شده از سوی باشگاه زندانیان می‌گردید.
 
== بی قانونی در مناطق فلسطینی ==
مرگ بر اسرائیل درود بر خامنه ای رهبر
خامنه ای رهبرست وارث پیغمبر است
 
== خشونت بر ضد شهر نشینان ==
بر اساس گزارش [[گروه نظارت بر حقوق بشر فلسطین]] "عدم توافق و درگیری بین احزاب سیاسی مختلف، خانواده‌ها و شهرها تصویری کامل از