سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
تمیزکاری
جز (تمیزکاری)
</ref>
 
دفتر مرکزی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در شهر [[تهران]]، و پنج دفتر ناحیه‌ای آن در بخش‌های مختلف ایران قرار دارند. این سازمان شامل ۲۷ گروه تخصصی است که فعالیت‌های اکتشافی و پژوهشی سازمان را بر اساس [[قانون معادن ایران]] در زمینه‌های گوناگون زمین‌شناسی به انجام می‌رسانند. این سازمان فصلنامه‌ای به نام «[[فصلنامه علوم زمین|فصلنامهٔ علوم زمین]]» منتشر می‌نماید.<ref name=gsi />
 
== تاریخچه ==
 
== گروه‌های تخصصی ==
گروه‌های تخصصی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی عبارتند از: زمین‌شناسی مهندسی، زمین‌شناسی زیست محیطی، ژئوتکنیک، زمین‌شناسی دریایی، فسیل‌شناسی، سنگ‌شناسی، لرزه‌زمین‌ساخت، چینه‌شناسی، زمین‌ساخت، زمین‌شناسی پزشکی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، اکتشافات فلزی، اکتشافات غیرفلزی، اکتشافات ناحیه‌ای، نقشه‌برداری، حفاری‌های اکتشافی، کارتوگرافی، اطلاعات زمین‌مرجع (GIS)، دورسنجی، ژئوفیزیک هوایی، ژئودینامیک، آزمایشگاه تجزیه شیمیایی، آزمایشگاه ژئوشیمی، تحقیقات ایزوتوپی، کانه‌آرایی، فراوری مواد معدنی.
گروه‌های تخصصی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی عبارتند از:
 
* [http://gsi.ir/Science/Lang_fa/Page_01-01/GroupId_01-01/WebsiteId_4/.html گروه زمین‌شناسی مهندسی]
* [http://gsi.ir/Science/Lang_fa/Page_01-02/GroupId_01-02/WebsiteId_4/.html گروه زمین‌شناسی زیست محیطی]
* [http://gsi.ir/Science/Lang_fa/Page_01-03/GroupId_01-03/WebsiteId_4/.html گروه ژئوتکنیک]
* گروه زمین‌شناسی دریایی
* گروه فسیل‌شناسی
* گروه سنگ‌شناسی
* گروه لرزه‌زمین‌ساخت
* گروه چینه‌شناسی
* گروه زمین‌ساخت
* گروه زمین‌شناسی پزشکی
* گروه ژئوشیمی
* گروه ژئوفیزیک
* گروه اکتشافات فلزی
* گروه اکتشافات غیرفلزی
* گروه اکتشافات ناحیه‌ای
* گروه نقشه‌برداری
* گروه حفاری‌های اکتشافی
* گروه کارتوگرافی
* گروه اطلاعات زمین مرجع ''(GIS)''
* گروه دورسنجی
* گروه ژئوفیزیک هوایی
* گروه ژئودینامیک
* گروه آزمایشگاه تجزیه شیمیایی
* گروه آزمایشگاه ژئوشیمی
* گروه تحقیقات ایزوتوپی
* گروه کانه‌آرایی
* گروه فراوری مواد معدنی
 
== دفاتر سازمان ==
دفاتر سازمان زمین‌شناسی ایران عبارتند از: دفتر مرکزی ([[تهران]])، دفتر شمال غربی ([[تبریز]])، دفتر شمال شرقی ([[مشهد]])، دفتر جنوب ([[شیراز]])، دفتر جنوب غربی ([[اهواز]])، دفتر جنوب شرقی ([[کرمان]]).
 
* دفتر مرکزی ([[تهران]])
* دفتر شمال باختری ([[تبریز]])
* دفتر شمال خاوری ([[مشهد]])
* دفتر جنوب ([[شیراز]])
* دفتر جنوب باختری ([[اهواز]])
* دفتر جنوب خاوری ([[کرمان]])
*
 
== جستارهای وابسته ==
== پیوند به بیرون ==
* [http://www.gsi.ir وبگاه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور]
** [http://gsi.ir/Science/Lang_fa/Page_01-01/GroupId_01-01/WebsiteId_4/.html گروه زمین‌شناسی مهندسی]
** [http://gsi.ir/Science/Lang_fa/Page_01-02/GroupId_01-02/WebsiteId_4/.html گروه زمین‌شناسی زیست محیطی]
** [http://gsi.ir/Science/Lang_fa/Page_01-03/GroupId_01-03/WebsiteId_4/.html گروه ژئوتکنیک]
 
{{دولتی-خرد}}