تفاوت میان نسخه‌های «مأمور خودخوانده»

افزودن زیرمجموعه طبق اجماع
(افزودن زیرمجموعه طبق اجماع)
{{عنوان مترادف-نیاز}}
'''ویژیلانته''' یا '''پارتیزان''' {{انگلیسی|Vigilante}}، فردی [[غیرنظامی]] است که خود را متعهد به [[اجرای قانون]] می‌داند. چنین افرادی ممکن است با اختیارات قانونی و یا حتی بدون اختیارات قانونی دست به چنین اقدامی بزنند.
== ابهامات در نام ویژیلانته ==
 
ویژیلانته برگرفته از نام انگلیسی آن یعنی "Vigilante" می باشد و در فرهنگ لغت فارسی وجود ندارد با این حال در فرهنگ های لغت مختلف انگلیسی،فارسی نام فارسی آن "پارتیزان" در نظر گرفته شده است ولی پارتیزان خود از عبارت انگلیسی "Partisan" آمده است که با "Vigilante" متفاوت است بنابراین معادل فارسی "Vigilante" دارای ابهام است.
== خط مشی ==
'''عدالت ویژیلانته'''، به طور معمول، با این ایده توجیه می‌شود که مکانیزم‌های قانونی برای مجازات مجرمان یا وجود ندارند و یا این که کافی نیستند. ویژیلانته‌ها، معمولاً اقدامات دولت را در اجرای قانون، ناکافی می‌دانند. چنین افرادی غالباً اقدامات خود را با این عنوان که کارهایشان در راستای خواسته‌های جامعه است، توجیه می‌کنند.