تفاوت میان نسخه‌های «قضیه اساسی حسابان»

برچسب: ویرایش نیازمند بازبینی
 
== قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال ==
هانطورهمانطور که اشاره شد، این قضیه دارای دو بخش است که هر یک را جداگانه بیان و اثابت می‌کنیم.
 
=== قضیه اساسی اول حساب دیفرانسیل و انتگرال ===
کاربر ناشناس