تفاوت میان نسخه‌های «یونان باستان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
 
۵۵۰ پیش از میلاد
* آناکسیماندروس [[فیلسوف]] یونانی، اهل سیلتوس، واقع در آسیای صغیر «(ترکیه کنونی)، سعی می‌کند که آغاز جهان و ساختار آنرا کشف کند.
او نتیجه می‌گیرد که هوا مهم‌ترین ماده جهان است. ۵۴۵ پیش از میلاد
* [[آیسوخلوس]]، نمایشنامه نویس یونانی، را برای موضوع نمایشنامه‌هایش، مورد استفاده قرار می‌دهد. مشهورترین نمایشنامه او به نام «اورستیا» سرگذشت یک خانواده سلطنتی را در طول «[[جنگ تروا]]» نشان می‌دهد. ۵۲۴ پیش از میلاد تا ۴۵۶ پیش از میلاد
کاربر گمنام