باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| youthclubs1 = [[Naft Maysan]]
| پرسپولیس ایران]] = youthclubs2]]
| years1 =2010-2015
 
| years1years2 =2010-2015]-2016
| years2= 2015-2016]
| clubs1 = [[باشگاه فوتبال |شرطه عراق]]
| caps1 = ۹۴
۵

ویرایش