باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
کتاب جودیت، جو کتاب‌های مقدس {{به انگلیسی|bible}} است که از نظر یهودیان، کتابی جعلییهودیان است.
 
== تفسیر دانشگاهی ==
۸۰

ویرایش