تفاوت میان نسخه‌های «کتاب جودیت»

جز
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =جعفری دهقی| نام =محمود | پیوند نویسنده =محمود جعفری دهقی | عنوان =بازشناسی منابع و مآخذ تاریخ ایران باستان | سال =۱۳۹۱ | ناشر =سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) |مکان =تهران | شابک =978-964-459-780-0 }}
{{چپ‌چین}}
*Wikipedia contributors. "Book of TobitJudith." Wikipedia, The Free Encyclopedia. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 85 JunJul. 2015. Web. 16 Jul. 2015
{{پایان چپ‌چین}}
۸۰

ویرایش