باز کردن منو اصلی

تغییرات

*Wikipedia contributors. "Book of Judith." Wikipedia, The Free Encyclopedia. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 5 Jul. 2015. Web. 16 Jul. 2015
{{پایان چپ‌چین}}
 
== مطالعه بیشتر ==
شائول شاکد، در بخش دوازدهم از جلد یکم کتاب تاریخ دین یهودیت کمبریج، به بررسی کتاب جودیت و ریشه ایرانی افسانه جودیت پرداخته است:
{{چپ‌چین}}
*Shaul Shaked,'''Iranian influence on Judaism: first century B.C.E. to second century C.E. Volume 1''': Introduction: The Persian Period, in '''The Cambridge History of Judaism''' Volume 1: '''Introduction: The Persian Period''', pp. 308-325
{{پایان چپ‌چین}}
برای خواندن ترجمه همان بخش رجوع کنید به:
*شائول شاکد، تأثیر ایران بر یهودیت: سده نخست پ . م . تا سده دوم میلادی، منتظری،سید سعید رضا؛ طامه،مجید؛ هفت آسمان » زمستان 1389 - شماره 48 (24 صفحه - از 51 تا 74)
۸۰

ویرایش