باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
شائول شاکد، در بخش دوازدهم از جلد یکم کتاب تاریخ دین یهودیت کمبریج، به بررسی کتاب جودیت و ریشه ایرانی افسانه جودیت پرداخته است:
{{چپ‌چین}}
*Shaul Shaked,'''Iranian influence on Judaism: first century B.C.E. to second century C.E. Volume 1''': Introduction: The Persian Period, in '''The Cambridge History of Judaism''' Volume 1: '''Introduction: The Persian Period''', pp. 308-325
{{پایان چپ‌چین}}
برای خواندن ترجمه همان بخش رجوع کنید به:
۸۰

ویرایش