باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
کتاب جودیت، جو کتاب‌های مقدس یهودیان است. بنابر روایت دانشمندان خاورشناس و یهودشناس، این داستان، ریشه‌های ایرانی دارد.
 
== تفسیر دانشگاهی ==
۸۰

ویرایش