باز کردن منو اصلی

تغییرات

برای خواندن ترجمه همان بخش رجوع کنید به:
* شائول شاکد، تأثیر ایران بر یهودیت: سده نخست پ. م . تا سده دوم میلادی، منتظری، سید سعید رضا؛ طامه، مجید؛ هفت آسمان» زمستان ۱۳۸۹ - شماره ۴۸ (۲۴ صفحه - از ۵۱ تا ۷۴)
 
[[رده:اسرائیل و یهودیه باستان]]