تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان اسلامشهر»

جز
جز
برچسب: نیازمند بازبینی
# امامزاده سید رضا (علی آباد قاجار) <ref>{{یادکرد وب |نویسنده =امامزادگان |نشانی=http://emamzadegan.ir/emamzadehbank/show-11232.aspx |عنوان=آستان مقدس امامزاده سیدرضا (علیه السلام) ـ علی آباد قاجار | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}</ref>
# [[امامزاده عباس چهار دانگه|امامزاده عباس]] <ref>{{یادکرد وب |نویسنده =امامزادگان |نشانی=http://emamzadegan.ir/emamzadehbank/show-11234.aspx |عنوان=آستان مقدس امامزاده عباس (علیه السلام) ـ چهاردانگه | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}</ref>
# [[امامزاده عقیل (اسلامشهر)]] <ref>{{یادکرد وب |نویسنده =امامزادگان |نشانی=http://emamzadegan.ir/emamzadehbank/show-11235.aspx |عنوان=آستان مقدس امامزاده عقیل (علیه السلام) ـ اسلامشهر | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}</ref>
# امامزاده ابوطالب (فیروزکوه بهرام) <ref>{{یادکرد وب |نویسنده =امامزادگان |نشانی=http://emamzadegan.ir/emamzadehbank/show-21176.aspx |عنوان=آستان مقدس امامزاده جعفر ابوطالب (علیه السلام) ـ فیروزبهرام | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}</ref>
# امامزاده ذکریا (ایرین) <ref>{{یادکرد وب |نویسنده =امامزادگان |نشانی=http://emamzadegan.ir/emamzadehbank/show-21185.aspx |عنوان=آستان مقدس امامزاده زکریا (علیه السلام) ـ ایرین | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}</ref>
۱٬۲۷۸

ویرایش