تفاوت میان نسخه‌های «کانگ مین هیوک»

ایجاد یک مقاله نو از طریق ایجادگر
(ایجاد یک مقاله نو از طریق ایجادگر)
برچسب: افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند
(بدون تفاوت)
۴۲

ویرایش