تفاوت میان نسخه‌های «مغناطیس»

(جایگزینی سرنویس دست‌ساخت با الگوی درباره)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== مغناطیس و جانداران ==
برخی [[اندامگان]] می‌توانند میدان مغناطیسی را شناسایی کنند که به این پدیده [[مغناطیس‌گیرایی]] گفته می‌شود. [[مغنازیست]] به شاخه‌ای از پزشکی گفته می‌شود که به پژوهش درین زمینه می‌پردازد. به میدان تولیدی بوسیله اندامگان [[بیومغناطیسبیومغطیس]] می‌گویند.
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر گمنام