باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
'''مَحرَم''' اصطلاحی در [[فقه]] اسلامی است که شامل گروهی از خویشاوندان نزدیک می‌شود که [[ازدواج]] با آن‌ها [[حرام]] است. البته این واژه در گفتار عامیانه بیشتر به افرادی اشاره دارد که اجرای مقررات مربوط به [[حجاب اسلامی]] در برابر آن‌ها لازم نیست.
 
محارم به سه گروه؛ '''محارم نَسَبی''' (شامل؛ مادر/پدر و اجداد، فرزندان و نوادگان، خواهر/برادر، خواهر/برادر زادگان، عمه/عمو/خاله/دایی) که از زمان تولد رابطه محرمیت با آن‌ها برقرار است، '''محارم سببی''' که بر اثر ازدواج ایجاد می‌شوند (شامل؛ مادر/پدر ِ همسر، فرزند/نوه ِ همسر، همسر ِ فرزند، همسر ِ پدر/مادر و خواهرزن/شوهرخواهر) و '''محارم رضاعی''' (که مشابه محارم نسبی است) تقسیم می‌شوند.
 
 
رابطه محرمیت، به جز استثنای خواهرزن/شوهر خواهر، در تمامی موارد همیشگی است یعنی ازدواج با مادر زن تا همیشه حرام خواهد بود حتی در صورت جدایی از همسر یا مرگ او. اما در مورد خواهرزن/شوهر خواهر محرمیت در صورت پایان رابطه زوجیت از بین می‌رود.
[[پرونده:نمودار_محرم‌ها.png|بندانگشتی|چپ|700px|در نمودار خویشاوندی بالا، محرم‌ها سایه‌دار هستند. البته همه محارم -به‌ویژه محارم [[ناتنی]] و [[رضاعی]]- در این نمودار وجود ندارند.]]
 
== محارم سببی ==
خویشاوندی، ممکن است ناشی از ازدواج باشد. این خویشاوندی را سببی می‌گویند.
 
=== محارم مرد ===
پیمان زناشویی نیز، سبب محرمیت میان برخی از افراد دو فامیل می‌شود که در جدول زیر آمده است:
ازدواج مرد با این افراد حرام است:
کسانی که به داماد، محرم می‌شوندکسانی که به عروس، محرم می‌شوندمادر و مادربزرگ‌های عروس به‌بالاپدر و پدربزرگ‌های داماد به‌بالادختر زن (نادختری) و نوه‌های او تا آخرپسر شوهر (ناپسری) و نوه‌های او تا آخرزن پدر (نامادری) شوهر مادر (ناپدری) زن پسر (عروس) شوهر دختر (داماد) نواده‌های پسری زن تا آخرنواده‌های دختری شوهر تا آخر [۱۱] [۱۲]
* مادر و مادربزرگ‌های زن به بالا
 
* دختر زن (نادختری) و نوه‌های او تا آخر
← احکام محرمیت سببی‌
* زن پدر(نامادری)
- مرد نمی‌تواند بدون اجازه همسر خود با دختر برادر یا دختر خواهر او ازدواج کند. [۱۳] [۱۴]
* زن پسر (عروس)
- ازدواج با دو خواهر در یک زمان جایز نیست؛ خواه خواهران نَسَبی باشند یا رضاعی و خواه ازدواج دائم باشد یا موقّت. پس اگر با یکی از خواهران ازدواج کند، عقد دومی باطل است و اگر هردو را با یک عقد بخواهد به ازدواج خود درآورد یا صیغه عقد آن‌ها را همزمان اجرا کنند، عقد هردو باطل است. [۱۵]
* نواده‌های پسری زن تا آخر
- اگر زن و مردی از یکدیگر جدا شوند و با افراد دیگری ازدواج کنند، دختر و نوه‌های پسری و دختری زن بر شوهر اوّل و پسر و نوادگان پسری و دختری مرد بر همسر اول او محرم هستند. [۱۶]
*خواهر همسر
اگر زنی را به عقد خود درآورد ولی با او آمیزش نکند و او را طلاق بدهد، یا این که پیش از آمیزش بمیرد، می‌تواند با دختر آن زن ازدواج کند. [۱۷] [۱۸]
- اگر کسی با زن شوهرداری زنا کند، خواه مسلمان باشد یا نا مسلمان، پس از جدا شدن از شوهرش به هیچ عنوان نمی‌تواند با او ازدواج کند
 
=== محارم زن ===
کاربر گمنام