باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== سوابق ==
وی پس از ورود امـام خمینی به قم مسئول ملاقات‌های و از اعضای ارشد دفتر وی بود. چند دوره عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و مجلس خبرگان از سوابق اوست. سال‌ها ریاست دفتر امـام خمینی را برعهده داشت.
 
== مرگ ==
کاربر گمنام