دوره میان‌دوجنگ: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
[[پرونده:Europe in 1923.jpg|بندانگشتی|250px|نقشه سیاسی اورپا در سال 1923۱۹۲۳]]
در بافتار [[تاریخ اروپا]]، [[ترم‌شناسی|تَرم]] '''دوره میان‌دوجنگ''' یا '''دوره میان‌جنگ''' {{انگلیسی|interwar period}} و {{به لاتین|interbellum}} به دوره‌ای گفته می‌شود که میان پایان [[جنگ جهانی یکم]] و آغاز [[جنگ جهانی دوم]] جای گرفته است. این دوره با پیمان [[آتش بسآتش‌بس نخست با آلمان]] و در پی آن [[کنفرانس صلح پاریس (۱۹۱۹)]] که منجر به پایان جنگ جهانی یکم شد، آغاز و با [[اشغال لهستان|یورش آلمان به لهستان]] در سال ۱۹۳۹ به پایان رسید.
 
== رویدادهای تاریخی این دوره ==
در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ م بسیاری از کشورهای اروپایی از [[مردمسالاری]] دست کشیدند. حزب [[نازی]] و [[هیتلر]] در [[آلمان]] به قدرت رسیدند و [[فاشیست|فاشیستها]] و [[موسولینی]] بر [[ایتالیا]] فرمان راندند. دگرگونیهای سیاسی گسترده ایگسترده‌ای در کشورهای بزرگ همچون [[روسیه]] و [[امریکاآمریکا]] و [[اسپانیا]] پیدار می شودمی‌شود.
 
[[پیمان ورسای]] که در پی جنگ جهانی نخست و بازی هایبازی‌های سیاسی [[متفقین]] نهاده شده بود پهنه گسترده ایگسترده‌ای از سرزمین هایسرزمین‌های [[آلمان]] را جدا کرده بود و امتیازات بسیاری را نیز از این کشور گرفته بود. از همین رو شهروندان این کشور دچار سرخوردگی سیاسی و اقتصادی شده بودند. دولتهای غربی که از نفوذ [[کمونیسم]] در هراس بودند می کوشیدندمی‌کوشیدند بر احساس ضدکمونیستی آلمانی هاآلمانی‌ها بیفزایند و از آن در برابر [[کمونیسم]] بهره جویند که با پیدایش [[نازیسم]] همه آن برنامه هابرنامه‌ها و برآوردها به هم ریخت و جنگ جهانی دوم آغاز شد.
 
== منابع ==