باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
وسعت آن ۲۸،۴۰۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۲،۳۳۷،۰۰۰ تن است.
 
به عقیدهٔ دکتر شیرین نامداری ایل بزرگ قشقایی از منطقهٔ قشقه‌دریا و شهر زیبای کش (قش) یا [[شهرسبز]] کنونی برخاسته است چون اینان چون در شهر قش و منطقهٔ قشقه‌دریا اقامت داشته اند و از قبیلهٔ بزرگ قایی بوده اند به قشقایی معروف می‌شوند. البته نامداری برای این ادعای خود هیچ مدرک تاریخی یا استدلال علمی زبان شناسی ارائه نکرده است.
 
== شهرستان‌ها ==
کاربر گمنام