تفاوت میان نسخه‌های «صحابه»

(قرار دادن {{داده‌های کتابخانه‌ای}} با اطلاعات ویکی‌داده)
 
== دیدگاه تشیع ==
شیعیان صرف صحابی بودن را منشأ فضیلت خاصی نمی‌دانند. آنها فضیلت افراد را بسته به درستی نیت، اعتقاد و عملکردشان در زمان [[محمد]] و بعد از وی می‌دانند. بنابراین معتقدند بسیاری از انصار بعد از مرگ او طبق دستورهای اسلام عمل نکردند. شیعیان معتقدند که پس از محمد [[علی بن ابی طالب]] باید به حکومت می رسید زیرا محمد در غدیر خم علی را جانشین وخلیفه خدا دانست. آن‌ها اعتقاد دارند تمام کسانی که روز غدیر خم با علی بن ابی طالب بیعت کردند، عهد شکستند و بعد از فوت محمد به اهل بیت او حمله کردند و خلافت را غصب نمودند. علمای [[شیعه]] کتاب های بسیاری درباره اصحاب نوشته اند و در تمامی آنها اثبات کرده اند که صحابی بودن نه مدح است و نه ذم، و اصحاب مانند سایر مردم مورد مورد قضاوت قرار می گیردندگیرند و اینگونه نیست که عدالنعدالت همگی آنها را به صوت پیش فرض قبول کنیم.
 
== دیدگاه اهل سنت ==
کاربر ناشناس