تفاوت میان نسخه‌های «بتا بلاکر»

(در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست)
'''بلوک کننده بتا''' {{انگلیسی|Beta blockers}} به گروهی از [[دارو|داروها]] گفته می‌شود که نقش [[آنتاگونیست (فارماکولوژی)|آنتاگونیست]] را در گیرنده های آدرنرژیک ایفا میکنند. در [[سیستم سمپاتیک]] واسطه هایی مانند [[اپی‌نفرین]] به وسیله دو نوع گیرنده در سطح سلولها به نام دو نوع گیرنده بتا و آلفا اثراتشان را اعمال میکنند.
== انواع گیرنده بتا ==
در [[سیستم سمپاتیک]] سه نوع گیرنده بتا یعنی ''بتا یکیکچهل''، ''بتا دو'' و ''بتا سه'' داریم .
*گیرنده های بتا یک(β1) به صورت عمده در [[قلب]] و [[کلیه]] قرار دارند.
*گیرنده های بتا دو(β2) اغلب در [[ریه]]، دستگاه گوارش، [[کبد]]، [[رحم]]، عضلات صاف جدار عروق و عضلات اسکلتی وجود دارند.
کاربر ناشناس