تفاوت میان نسخه‌های «مدرسه سید»

←‏برخی از شاگردان و ساکنان مدرسه سید: افزودن لقب حجة الإسلام برای سید محمود دعایی.
(←‏برخی از شاگردان و ساکنان مدرسه سید: افزودن لقب حجة الإسلام برای سید محمود دعایی.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* آیة الله میرزا [[علی فلسفی]]
* آیة الله سید ابراهیم خراسانی
* آیةحجة اللهالإسلام شیخ [[علی دوانی]]
* حجة الإسلام [[سید محمود دعایی]]
 
 
== کتابخانه مدرسه سید ==
۲۱۴

ویرایش