تفاوت میان نسخه‌های «درگاه:اخترشناسی»

تنناات
جز (ربات:حذف الگو: Link FA)
(تنناات)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه افزودن نویسهٔ تکراری
<div style="float:left; width:44.5%">
 
{{Random portal component|maxmدنببننننببنپپللنننax=22|header=نگارهٔ برگزیده|footer=نگارهٔ برگزیده...|subpage=نگارهٔ برگزیده|seed=19}}
 
{{Random portal component|max=2|header=گفتاورد|footer=گفتارهای برگزیده...|subpage=گفتاورد|seed=19}}
کاربر ناشناس