تفاوت میان نسخه‌های «دوطرفه (مخابرات)»

[[Image:HalfDuplex.JPG|left|thumb|275px|تصویری ساده از سامانه ارتباطی نیمه دوطرفه.]]
سامانه نیمه دوطرفه {{به انگلیسی|Half Duplex}} برقراری ارتباط در هر دو جهت را فراهم می‌کند، اما تنها در یک جهت در یک زمان (و نه به طور همزمان).
برای همین هنگامی که یک دستگاه شروع به گرفتن یک سیگنال می کند، باید تا هنگامی که فرستنده سیگنالیسیگنال ارسالدرحال نکندارسالش را به پایان برساند، صبر کند و سپس پاسخ او را بدهد.(در این حالت آنتن ها گیرنده-فرستنده هستند و هم می توانند داده ها را دریافت کنند و هم آنها را بفرستند.)
 
برای نمونه دستگاه های [[واکی تاکی]] دو نفره نیمه دوطرفه هستند.
کاربر ناشناس